OZNAMY

VEREJNÉ OBSTÁRÁVANIE 2022

Dobrý deň,

žiadame Vás o predloženie cenovej ponuky v rámci zákazky "Technologické inovácie pre Ľuboš Púčik - DREVIL". Zákazka je rozdelená na dve samostatné časti na ktoré je možné predkladať cenové ponuky spolu ale taktiež samostatne, t.j. len na jednu z nich. Lehota na predkladanie cenových ponúk je do 22.02.2022 do 12,00 hod.

Zverejnenie kúpnej zmluvy víťazneho uchádzača: 

                                                                                 zverejnené 25.2.2022

Zverejnenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 

Informovanie a komunikácia

Popis projektu